Húzd a megjelenő geometriai alakzatokat a helyükre! Síkidomok csoportosítása – végeredmény. Sokszögeknek nevezzük azokat a síkidomokat, amelyeknek a határvonala csak szakaszokból áll.

A testek lapjainak vizsgálatakor már beszéltünk átlókról. Ebből a tanegységből megtanulod, milyen csoportokba sorolhatók a mértani testek.

Alakzatok és tulajdonságaik

Testek síkidomok csoportosítása

Megismered a poliédereket, a hengerszerű és a kúpszerű testeket. Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül. Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára – 6. Ismerje a térelemeket: testek, elnevezések. Tájékozottság a megismert síkidomok és testek tulajdonságaiban.

A geometriában test alatt olyan háromdimenziós alakzatokat értünk, amelyek határfelülettel jellemezhetőek.

Testek felszíne, térfogata

Testek síkidomok csoportosítása

Vonal, síkidom, test – csoportosítás. Matematika gyakorló feladatok. Sokszög: zárt törött vonallal határolt síkrész. Testek felszíne és térfogata – tabló. Konvex alakzat: bármely két pontját összekötő szakasz az alakzaton belül. NAT három nagy téma köré csoportosítja a geometriai ismeretanyagot. Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák.

Háromszög szögei Négyszögek (ismétlés) 4. Logikai készlet elemeinek csoportosítása adott tulajdonsá- gok alapján. Vonalak csoportosítása, síkidomok létrehozása. A henger, téglatest fogalmakat inkább csak ismert formákhoz hasonlítsák még. A hazai életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítése, működése. Keressünk a környezetünkben gömböket.

Figyelmet fordítunk a téglatest, kocka, téglalap, négyzet, gömb, kör tulajdonságainak. Ezekhez alkalmas tevékenységek a testek, síkidomok szétválogatása.

Matematika műveltségi terület

Testek síkidomok csoportosítása

Tárgyak, testek, síkidomok csoportosítása megadott, vagy egyéni szempontok szerint. Tud síkidomokat csoportosítani, válogatni tanult tulajdonságok szerint. A háromszögek csoportosítása – szögek szerint. Hegyesszögű háromszög: Olyan háromszög, melynek minden szöge hegyesszög. Magyar nyelv és irodalom: szavak csoportosítása szótagszám. A merev test a térben így összesen hat szabadsági fokkal (s) rendelkezik. TESTEK Ha testről beszélünk, akkor a térnek felületekkel körülhatárolt részére gondolunk.

Síklapokkal határolt testek palástjainak szerkesztése. Metszetek csoportosítása (egyszerű és összetett metszetek). Jártasság a tanult geometriai számításokban és. Mértani testek, síkidomok felismerése, jellemzőinek megnevezése, csoportosítása. A számjegyek hármas csoportosítása és a számok kiejtése. Sorolj fel olyan tárgyakat, amelyeknek egyetlen határoló lapja sem síkidom! Végezzen válogatásokat, osztályozásokat, csoportosításokat megadott szempont.

A testnevelésórák nagymértékben hozzájárulnak a motoros képességek fejlődéséhez.