A tengelyes tükrözés a körüljárási irányt megváltoztatja, vagyis ha az eredeti ABC. A 60 fokos szög szerkesztését a szabályos háromszög szerkesztésére. Az adott egyenesre (t) vonatkozó tengelyes tükrözésnél. Szerkesztési eljárás keresése és gyakorlati alkalmazása az egyenesre vonatkozó tükrözésre.

Külső pontból egyenesre merőleges szerkesztése.

A transzformációk tanítása az általános iskola 7

Hogy kell tengelyes tükrözést szerkeszteni

A pont ugyanolyan távolságra van a tengelytől, mint a tükörképe. A vetítősugár merőleges a tengelyre. Középpontos tükrözés, tulajdonságai. Videotanár – digitális tananyag.

Tengelyes tükrözés tulajdonságai (Kattints az aláhúzott szövegre!) Tengelyes. Tükörkép szerkesztése, ha előbb a tükörtengelyt kell megszerkeszteni. Legismertebb a síkbeli tengelyes tükrözés és pontra tükrözés.

Geometriai transzformációk a felsőtagozaton

Hogy kell tengelyes tükrözést szerkeszteni

Korrespondeáló pontok szerkesztése párhuzamos egyeneseken. Külön is kitérek a modellbeli tengelyes és középpontos tükrözésekre. A pontot és tükörképét összekötő szakasz merőleges a. Rakd időrendi sorrendbe a tengelyes tükrözés szerkesztési elemeit. A körződdel szúrd át az így kapott dupla lapot! A hajtásvonalat nevezd el t egyenesnek! Adott egy O pont (a tükrözés centruma).

A sík tetszőleges P pontjához hozzárendeljük azt a P′ pontot, mely a PO félegyenes O-n túli meghosszabbításán van. Ha = 180° akkor ez a transzformáció az középpontú középpontos tükrözéssel egyezik meg. Ebben a speciális affinitásban a szerkesztést nagyban megkönnyíti a következő. Az affinitás alaptétele természetesen a tengelyes affinitásokra is igaz, azaz itt is. A síkbeli tengelyes tükrözés a térbeli síkra tükrözés megfelelője a tükörsíkra. A már elkészített szerkesztést akárhányszor visszanézhetjük és elemezhetjük.

Szakaszfelező merőleges szerkesztése. Szerkesszük meg azt az -re merőleges egyenest, ami illeszkedik -re! Körzővel és vonalzóval szerkesztjük meg a négyzetet, téglalapot, rombuszt, szimmetrikus trapéz.

Tengelyes tükrözés szerkesztése

Hogy kell tengelyes tükrözést szerkeszteni

Csütörtök: Tengelyesen szimmetrikus háromszögek szerkesztése II TK 183. Ezután próbáljuk meg megállapítani a tengelyes tükrözés tulajdonságait. Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege. Vagyis a tükrözés során helyben maradnak, csak melléírjuk a tükörkép betűjelét is. Elforgathatja a szövegdobozokat, alakzatokat, WordArt-elemeket vagy képeket húzással, pontos szög beállításával vagy tükrözéssel. Egyenlő szárú háromszög szerkesztése. Fogalmazd meg a középpontos tükrözés tulajdonságait! Szimmetrikus alakzatok építése. Tükrözés koordináta-rendszerben. TAnulói MunKAfüzET emlékeztető.

Merőleges egyenes szerkesztése adott egyenesre adott külső pontból. Egybevágóságok előállítása tengelyes tükrözések egymásutánjaként. Ha az ábra tengelyes szimmetriájától eltekintünk, akkor az esetek száma: 30. Szabályos ötszög és tízszög szerkesztése.

A következő állítások melletti első négyzetbe akkor tegyetek X-et, ha az állítás a tengelyes tükrözésre. A szerkesztést a füzetedben végezd el!