A fizikában az erő olyan hatás, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra vagy állapotváltoztatásra késztet. Legegyszerűbb esetben tekintsünk egy tömegpontot és egy rá ható állandó erőt. A munkát állandó nagyságú és irányú erő esetén a következő képlettel lehet. Meghatározás: az erőhatás mértéke. Azt az erőhatást, amely két test között fellépő gravitációs kölcsönhatásból származik, gravitációs erőnek nevezzük.

A csúszási súrlódási erő képlete egyszerű: Fcsúsz=Fs=μs⋅Fny.

Az erő fogalma, jellege, mértékegysége

Erő képlete

Fny a felületek között ébredő nyomóerő, a μs pedig a csúszási súrlódási együttható. Bemutatjuk, hogyan tudjuk vizsgálni az erőket. A két erő egyenlő nagyságú, közös hatásvonalú, de ellentétes.

A képlet ezért akkor is működik, ha a két erő iránya ellentétes. Hangsúlyozzuk, hogy ez a képlet nem erőtörvény. A mágneses indukció mértékegysége: Ezt felhasználva az Ampère- erő képlete:.

Mindegyik szánkóra az Fs = µmg képlettel leírható súrlódási erő hat. A Coriolis- erő képlete: FC = 2m(v x w) = 2mvwsinα.

Fizika játékszabály letöltése (pdf)

Erő képlete

Elektromos ponttöltések között ható Coulomb- erő:. Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek használni. F az erő, s a test által megtett út, F és s az erő – és az elmozdulás(vektor). Nehézségi erő, súly, súlytalanság. A lehulló alma egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez, mozgása. A valamelyik tengellyel párhuzamos irányú erő vektor a megfelelő.

Emlékszünk talán még fizikaórákról az erő képletére:, ahol F az erő, m a kilogrammban kifejezett tömeg, a pedig a gyorsulás. Ha egy testre több erő hat (itt pl. a három közös síkban fekvő F1, F2 és F3 erő ), akkor az egyes erők vektorokként összegeződve egyetlen erőként működnek. A nehézségi erő már a fizikaoktatás elején bevezetésre kerül és végigkíséri. Ez inerciarendszerben figyelhető meg. Az erő mértékegysége: N (newton). A centrifugális erő a forgó vonatkoztatási. A G nehézségi erő által dt idő alatt végzett elemi munka kiszámítása kétféle módon is lehetséges: a teljesítményen alapuló dW=Gvdt képlettel és az erő.

Tangenciális erő, egyszerűsített képlet. Ha a belépési szög (KAPR) 75 fok vagy nagyobb, a sin KAPR ~1. Ezután ez az egyszerűsített képlet használható.

Külső erő forgatónyomatéka az ütő markolatánál.

Általános esztergálási képletek és meghatározások

Erő képlete

A statikus (izometriás erő ) mérése. Az Fi erő nyomó- és nyíróerő komponens értékek kiszámítása. A Föld gravitációs ereje és a nehézségi erő. A teher „felvéte- lének pontja”. NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás. A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei. A dinamika alapegyenlete kapcsolatot teremt egy test tömege. Tapadási súrlódási erő maximuma.

Légellenállás (Fl): Fl: légellenállás (N). Pl: a légellenállás legyőzéséhez szükséges teljesítmény (W) cw: a formatényező.