A matektanár az óra eleji felvezetésként buzgón érdeklődik, mit tudunk a körről. A geometriában egy sokszög beírt köre az a kör, amely belülről érinti a sokszög összes oldalát. Egy nem szabályos sokszögnek általában nincs beírt köre. Mindkét eljárás szabályos sokszöghöz vezet,mert ha a teljes ábrát a kör középpontja körül 2πn.

Minden szabályos sokszög konvex, hiszen szögei konvexek.

Szabályos sokszöghöz kapcsolódó körök

A kör sokszög

A szabályos sokszögek köré (csúcsain áthaladó) kör írható. Ennek középpontja („ O”) a szimmetriatengelyek metszéspontja, sugara (rk) pedig a. A kört meg lehet sokszögnek tekinteni, és így lehet elképzeni: ha egy körbe beleírt négyszöget veszed alapul, akkor a határolóvonalak nagyon. Vannak olyan sokszögek, amelyeknek sem beírt, sem körülírt körük nincs. Számítsd ki a hatszög területét, továbbá a beírt és a köré írt kör területét is! Szabályos sokszöghöz kapcsolódó körök.

Az átlók metszéspontja a beírható és a köré írható kör középpontja minden szabályos sokszögben.

Bizonyítás: sokszög belső szögeinek összege

A kör sokszög

Bármely szabályos sokszög köré és bele is írható kör, ezek középpontja ugyanaz. Konvex sokszögek belső és külső szögeinek összege. Ezt a kört a szabályos sokszög köré írt körnek nevezzük. Az a kör, amelynek középpontja megegyezik a sokszög középpontjával és átmegy minden oldalának. Ettől a ponttól a szabályos sokszög minden csúcsa egyenlő távolságra van. K a sokszög kerülete, r a beírt kör sugara;. Az n oldalú sokszögnek n csúcsa, n oldala és n szöge van. A kör alakú ebédlőasztalra ezekkel a piros és sárga tányérokkal. Van olyan konvex sokszög, amelyiknek öt átlója van. Előbbi eset jelenti a kör alakú horpadási élt, utóbbi pedig a poligonálisat, amely jelen cikkben valamilyen oldal- számú szabályos sokszög. A sokszög középpontját határozza meg.

A kört a négyzet valamelyik csúcsánál kezdjük el rajzolni. A kör területe: A körbe és a kör köré szabályos sokszögeket írunk. A beírt sokszögek területe kisebb a kör területénél, az érintősokszögek területe nagyobb a kör.

A legtöbb területhez készítened kell egy sokszöget. A kör és a téglalap eszköz is rendelkezésre áll, de egy sokszöghez hasonló területet.

A kör sokszögnek tekinthető e?

A kör sokszög

A négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Sokszögfal, sematikus áttekintés. Egy kör köré rajzolt egyenlő oldalú érintősokszög, illetve a körbe rajzolt egyenlő oldalú húrsokszög kerülete a sokszög oldalszámának. Egy konvex sokszög minden oldalegyenesét az oldalra merőleges irányban kifelé. K kerülete nagyobb a beírt kör kerületénél. Konvex alakzat: bármely két pontját összekötő szakasz az alakzaton belül halad. Konkáv alakzat: Van két olyan. Kör, körcikk, kúpszelet és sokszög területét határozza meg, ha a határoló görbék. Bizonyítsa be, hogy a kör egy ívéhez tartozó bármelyik kerületi szög feleakkora, mint az ugyanehhez az ívhez tartozó középponti szög! A konvex poliédert szabályosnak nevezzük, ha annak összes felülete egyenlő szabályos sokszögek és azonos számú él konvergál minden csúcsán. A geometriai alapismeretek rendszerezése során ezen a videón a négyszögekkel, sokszögekkel és a körrel kapcsolatos tételeket és fontos ismereteket.

Ebből a sorozatból nem maradhatnak ki a szabályos sokszögek sem. Egyrészt, mert ezek is a síkidomok közé tartoznak, másrészt pedig, mert.